Asbestin purkutyöt

Asbestia sisältävien materiaalien purkutyöt edellyttävät, että purkukohteesta on tehty asbestikartoitus. Kartoituksessa määritellään se, missä materiaaleissa asbestia esiintyy, ja mitä sen purkutöissä pitää huomioida. Kaikki SPP-Rakennusliikkeen purkutöitä suorittavat henkilöt ovat käyneet lain vaatiman koulutuksen, ja ovat pätevöityneet tekemään asbestipurkua laissa määritetyt vaatimukset täyttäen.

Asbestin vaarat ja työturvallisuus

Pidämme huolta omasta ja ympäristömme turvallisuudesta. Purkutöissä esiintyvän asbestin haittavaikutusten minimointi toteutetaan suunnitelman perusteella. Kirjallinen turvallisuussunnitelma, jossa esitämme työn ja työympäristön turvallisuuden varmistamiseksi tehtävät toimenpiteet, määrittää sen, millaisilla toimenpiteillä purkutyö tehdään ja mitä ympäristön ja työn kannalta pitää huomioida. Henkilökohtaisina suojavälineinä käytämme asbestisuojaimia, joissa hengistysilmaa suodatetaan paineistetusti.

Ympäristön suojaaminen tapahtuu purkukohteen edellyttämällä tavalla. Turvallisuussuunnitelmassa määritellään myös se, miten kohteen muita purkutöitä voidaan suorittaa ja miten niiden osalta pitää varautua asbestityön aiheuttamaan turvallisuusriskiin. Remonttikohde, jossa työskentelee samanaikaisesti sähkömiehiä, putkimiehiä, kirvesmiehiä ja muita rakennusalan ammattilaisia, muodostaa asbestityömaan kanssa kokonaisuuden, joka vaatii työmaan johdolta perusteellista tuntemusta lain vaatimuksista ja työmaakohteen erityispiirteistä.

Ota yhteyttä

Teemme myös asbestikartoituksia

Asbestin purkutöiden lisäksi teemme myös asbestikartoituksia.

Vastaamme asbestikartoituksiin ja asbestin purkutölihin liittyviin kysymyksiisi.

Ota meihin yhteyttä asbestikartoituksiin ja asbestin purkutölihin liittyen joko puhelimella, sähköpostilla tai yhteydenottolomakkeen kautta.

Asbestikartoitukset
Image
Image
Image