Asbestikartoitus

SPP-Rakennusliikkeen koulutettu henkilökunta toteuttaa asbestikartoitukset osana haitta-ainekartoitusta. Kaikki asbestimiehemme ovat rekisteröityinä lupaviranomaisena toimivan aluehallintoviraston rekisteriin. Kartoituksissa toiminta-alueemme on Pirkanmaalla Tampere, Lempäälä, Akaa, Vesilahti, Kangasala ja Pirkkala.

Asbestityömaan luvanvaraisuus

Kun rakenteita suunnitellaan purettavaksi, pitää materiaalien asbestipitoisuus selvittää aina ennen purkutöihin ryhtymistä. Laki edellyttää kartoituksen tekemistä, ja kartoituksen voi tehdä vain koulutettu ja hyväksytty, purkutöihin erikoistunut yritys.

Laki määrittää myös sen, millaisilla välineillä varsinainen purkutyö voidaan suorittaa; kuten mitä henkilökohtaisia suojavälineitä työn suorittajalla pitää olla.

Asbestikaroituksen pääasiallinen tehtävä on muodostaa kuva kohteessa olevista haitta-aineista, jotka sisältävät asbestia. Kartoitus esittää aineiden asbestipitoisuudet ja sijainnit, sekä purkutyön ja työmaan kannalta olennaiset erityishuomiot.

Ota yhteyttä

Asbestikartoitukset taloyhtiöille, yrityksille, julkiselle sektorille ja yksityisille

Kun toimitamme asbestikartoitusta, voi asiakkaamme olla julkinen sektori, yritys, taloyhtiö, sekä yksityinen henkilö. Jokaisen tahon tarve kartoitetaan tarpeen edellyttämällä tavalla. Kiinteistön remonttisuunnitelma käydään läpi yhdessä kartoittajamme kanssa, jolloin varmistutaan siitä, että kohteelle ominaiset seikat huomioidaan kartoitusraporttia laadittaessa. Asbestikartoitukset dokumentoidaan ja niistä toimitetaan kirjallinen lausunto rakennuttajan turvallisuusasiakirjaan liitettäväksi.

SPP-Rakennusliike tekee myös asbestin purkutöitä.

Ota meihin yhteyttä asbestikartoituksiin ja asbestin purkutöihin liittyen joko puhelimella, sähköpostilla tai yhteydenottolomakkeen kautta.

Asbestin purkutyöt
Image
Image
Image